County State Attorney's Office Dubrovnik

County State Attorney's Office Dubrovnik

ŽDO Dubrovnik - Headquarter
Address

Dr. Ante Starčevića 23, 20 000 Dubrovnik

Working Hours

Od 7 do 15 sati

Telephone numbers
Notes
ŽDO Dubrovnik - Criminal Department
Address

Dr. Ante Starčevića 23, 20 000 Dubrovnik

Telephone numbers
ŽDO Dubrovnik - Civil-Administrative Department
Address

Dropčeva 1, 20 000 Dubrovnik

Telephone numbers
County Attorney: Katija Kristović
Dubrovnik ŽDO Dubrovnik
Information

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku ima Kazneni odjel i Građansko upravni odjel u kojima rade županijski državni odvjetnik, četiri zamjenika županijskog državnog odvjetnika, pet službenika i dva namještenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Dubrovniku te postupa pred Trgovačkim sudom u Splitu za područje Dubrovačko-neretvanske županije kao i pred Upravnim sudom u Splitu za područje Dubrovačko-neretvanske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14). 

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela s područja Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakona o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.