County State Attorney's Office Osijek

County State Attorney's Office Osijek

ŽDO Osijek - Criminal and Civil-Administrative Department
Address

Kapucinska 21, 31 000 Osijek

Working Hours

Od 7,00 do 15,00 sati

Telephone numbers
Notes
County Attorney: Ivica Mihaljević
Information

Prvi zamjenik: Ivica Mihaljević, zamjenik županijskog državnog odvjetnika

Voditelj Kaznenog odjela: Ivica Mihaljević, zamjenik županijskog državnog odvjetnika 

Voditelj Građansko-upravnog odjela: Željka Radlović, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Ravnatelj uprave: Jelena Ćurić

Voditeljica kaznene pisarnice: Marijana Kauzlarić

Voditeljica građansko-upravne pisarnice: Zvonimira Peštanac

Voditeljica državnoodvjetničke pisarnice: Marijana Pavlović

Podatke o predmetima stranke mogu dobiti od voditelja odjela i pisarnica u uredovno vrijeme osobno ili telefonski, a osnovne podatke o predmetu i telefonski.

Kaznene prijave i druge podneske stranke mogu slati poštom ili osobno predati u uredovno vrijeme u pisarnici Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku.

Glasnogovornik: Zvonko Kuharić, zamjenik županijskog državnog odvjetnika

Službenik za informiranje: Zvonko Kuharić

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Zvonimira Peštanac

Povjerenik za etiku: Marijana Pavlović

Povjerljivi savjetnik: Zvonimira Peštanac

Županijsko državno odvjetništvo ima Kazneni i Građansko-upravni odjel gdje uz županijskog državnog odvjetnika radi i 17 njegovih zamjenika, od kojih je jedan privremeno upućen na rad u USKOK, u Odsjek u Osijeku. U odvjetništvu su raspoređena dva vježbenika na obavljanje prakse za polaganje pravosudnog ispita. Pored navedenih dužnosnika u odvjetništvu je zaposleno 25 službenika, od kojih 7 čine državnoodvjetnički savjetnici te 6 namještenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Osijeku te postupa pred Trgovačkim sudom u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije kao i pred Upravnim sudom u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.

Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08)
Javni naručitelj Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/07 i 125/08).