County State Attorney's Office Pula - Pola

County State Attorney's Office Pula - Pola

ŽDO Pula - Headquarter
Address

Rovinjska 2a, Pula

Working Hours

Od 8 do 16 sati 

Radno vrijeme od 21. lipnja 2021. do 5. rujna 2021.: od 7 do 15 sati

Uredovno vrijeme sa strankama: od 9 do 15 sati

Telephone numbers
Notes
County Attorney: Eddy Putigna
Information

Voditelj Kaznenog odjela: mr. sc. Mirko Grujić

Voditelj Građansko–upravnog odjela: Željko Perčinlić

Voditeljica državnoodvjetničke uprave: Rozana Karlović Rakovac

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Petar Krajcar

Povjerenik za etiku: Kristina Ivančić

Glasnogovornik: mr. sc. Mirko Grujić, zamjenik županijskog državnog odvjetnika

Službenik za informiranje: Nena Ružić

Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Puli-Pola te postupa pred Trgovačkim sudom u Pazinu za područje Istarske županije kao i pred Upravnim sudom u Rijeci za područje Istarske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/2018). 

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola nadležno je i za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela i za počinitelje određenih kaznenih djela na štetu djece za kaznena djela za koje je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina osim za kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19c Zakona o kaznenom postupku te druga dijela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.