County State Attorney's Office Rijeka

County State Attorney's Office Rijeka

ŽDO Rijeka - Headquarter
Address

Frana Kurelca bb, 51 000 Rijeka

Working Hours

Radno vrijeme, svaki radni dan: od 8,00 do 16,00 sati
Od 14. lipnja do 31. kolovoza 2021.: od 7,00 do 15,00 sati

Telephone numbers
Notes
County Attorney: Ivanka Vidović-Vinketa
Information

Prvi zamjenik županijske državne odvjetnice: Darko Karlović

Kazneni odjel
Voditeljica odjela: Barbara Sandalj, zamjenica županijske državne odvjetnice
Voditeljica pisarnice za kaznene predmete: Sonja Tomić Gašparac

Građansko-upravni odjel
Voditelj odjela: Igor Udovičić, zamjenik županijske državne odvjetnice
Voditeljica pisarnice za građansko-upravne predmete: Ana Brdar

Pisarnica državnoodvjetničke uprave
Voditeljica: Suzana Pečarić

Glasnogovornica: Tea Radovani, zamjenica županijske državne odvjetnice

Službenik za informiranje: Ivana Došen

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Suzana Pečarić 

Povjerenik za etiku: Sanja Martinčić Blagar

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo ima Kazneni odjel i Građansko-upravni odjel s ukupno dvanaest zamjenika županijskog državnog odvjetnika.

Na području Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci djeluje Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci koje uz Kazneni odjel ima i Građansko-upravni odjel.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Rijeci te postupa pred Trgovačkim sudom u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije, kao i pred Upravnim sudom u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/2018). 

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela s područja Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima