County State Attorney's Office Šibenik

County State Attorney's Office Šibenik

ŽDO Šibenik - Headquarter
Address

Stjepana Radića 81, 22 000 Šibenik

Working Hours

8:00 - 16:00

Telephone numbers
Notes
ŽDO Šibenik - Criminal Department
Address

Stjepana Radića 81, 22 000 Šibenik

Telephone numbers
ŽDO Šibenik - Civil-Administrative Department
Address

Stjepana Radića 81, 22 000 Šibenik

Telephone numbers
County Attorney: Sanda Pavlović Lučić
Information

Glasnogovornik: Branko Čvrljak, zamjenik županijske državne odvjetnice

Službenik za informiranje: Zorana Grguričin Pletikosa, viša državnoodvjetnička savjetnica

Povjerenik za etiku: Zorana Grguričin Pletikosa

Opći podaci

U Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku uz državnu odvjetnicu radi šest zamjenika od čega jedan u Građansko-upravnom odjelu, osam službenika i jedna viša državnoodvjetnička savjetnica te dva namještenika.
U Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku uz državnu odvjetnicu radi šest zamjenika od čega jedan u Građansko-upravnom odjelu, devet službenika, jedan namještenik.

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Šibeniku te postupa pred Trgovačkim sudom u Zadru za područje Šibensko-kninske županije kao i pred Upravnim sudom u Splitu za područje Šibensko-kninske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela s područja Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.