County State Attorney's Office Sisak

County State Attorney's Office Sisak

ŽDO Sisak - Headquarter
Address

Ferde Hefelea 57 (obilaznica), 44 000 Sisak

Working Hours

7,30 - 15,30

Telephone numbers
Notes
County Attorney: Marijana Matijević Pišonić
Information

Glasnogovornik: Marijana Matijević Pišonić, zamjenica županijske državne odvjetnice

Službenik za informiranje: Gabrijela Begić, državnoodvjetnička savjetnica

Službenik za zaštitu podataka: Ines Burić, viša državnoodvjetnička savjetnica

Povjerenik za etiku: Mirela Režić

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku ima Kazneni i Građansko-upravni odjel. Osnovno pravo i glavna dužnost Županijskog državnog odvjetništva u kaznenim stvarima je progon počinitelja kaznenih djela za kaznena djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko deset godina ili dugotrajni zatvor, a u građansko-upravnim stvarima štititi imovinu Republike Hrvatske pred sudovima i upravnim tijelima.

Na području Županijskog državnog odvjetništva u Sisku djeluje Općinsko državno odvjetništvo u Sisku.

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Sisku te postupa pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje Sisačko-moslavačke županije kao i pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Sisačko-moslavačke županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14). 

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela s područja Županijskog državnog odvjetništva u Sisku te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.