County State Attorney's Office Slavonski Brod

County State Attorney's Office Slavonski Brod

ŽDO Slavonski Brod - Headquarter
Address

A. Starčevića 40, 35 000 Slavonski Brod

Working Hours

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Telephone numbers
Notes
County Attorney: Marija Vukasović
Information

Prvi zamjenik županijske državne odvjetnice: Franjo Kopunić

Kazneni odjel:

Voditeljica odjela: Marija Vukasović, zamjenica županijske državne odvjetnice

Građansko-upravni odjel:
Voditeljica odjela: Vesna Lazarić, zamjenica županijske državne odvjetnice
 
Glasnogovornik: Mirela Šmital, županijska državna odvjetnica 

Službenik za informiranje: Marija Vukasović

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ljiljana Šlabek 

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, kojim rukovodi županijski državni odvjetnik, sastoji se od kaznenog odjela u kojem je zaposleno šest zamjenika županijskog državnog odvjetnika i građanskog odjela s dva zamjenika. U odvjetništvu je zaposleno jedanaest  službenika i dvoje namještenika. Na području županijskog državnog odvjetništva djeluju dva općinska državna odvjetništva s kaznenim i građanskim odjelima.

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Slavonskom Brodu te postupa pred Trgovačkim sudom u Osijeku za područje Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije kao i pred Upravnim sudom u Osijeku za područje Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c  Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinska državna odvjetništva nadležna su za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19. Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.