County State Attorney's Office Split

County State Attorney's Office Split

ŽDO Split - Headquarter
Address

Gundulićeva 29a, 21 000 Split

Working Hours

7:00 - 15:00

Telephone numbers
Notes
County Attorney: Michele Squiccimarro
Information

Glasnogovornica: Rene Laura, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Službenik za informiranje: Rene Laura

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Stipe Bajić

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu ima Kazneni odjel i Građansko-upravni odjel u kojima djeluje županijski državni odvjetnik i trinaest zamjenika, tri savjetnika te devetnaest službenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Splitu te postupa pred Trgovačkim sudom u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije kao i pred Upravnim sudom u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela s područja Županijskog državnog odvjetništva u Splitu te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakona o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu pored državnih odvjetnika ima zamjenike koji djeluju kroz Kaznene i Građansko-upravne odjele.

Javna nabava
Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08)
Javni naručitelj Županijsko državno odvjetništvo u Splitu objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/07 i 125/08).