County State Attorney's Office u Varaždin

County State Attorney's Office u Varaždin

ŽDO Varaždin - Headquarter
Address

Braće Radića 2/1, p.p. 229, 42 000 Varaždin

Working Hours

7:30 - 15:00

Telephone numbers
Notes
ŽDO Varaždin - Criminal Department
Address

Braće Radića 2/1, p.p. 229, 42 000 Varaždin

Telephone numbers
ŽDO Varaždin - Civil-Administrative Department
Address

Braće Radića 2/1, p.p. 229, 42 000 Varaždin

Telephone numbers
County Attorney: Darinka Brđanović
Information

Prva zamjenica županijske državne odvjetnice: Tanja Purić Stamenković 

Glasnogovornik: Darko Galić, zamjenik županijske državne odvjetnice

Voditeljica kaznenog odjela: Darinka Brđanović 

Voditelj građansko-upravnog odjela: Tomo Božić

Službenik za informiranje: Darko Galić

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 

Povjerenik za etiku: Sandra Kokijer

U Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, uz državnu odvjetnicu, radi i četrnaest zamjenika državne odvjetnice, od čega jedanaest u kaznenom odjelu i tri u građansko-upravnom odjelu te dvadeset pet službenika i namještenika, od čega dva savjetnika. U Općinskim državnim odvjetništvima u Čakovcu, Koprivnici i Varaždinu zaposleno je ukupno dvadeset sedam državnoodvjetničkih dužnosnika, i to dvadeset u kaznenim odjelima i sedam u građansko-upravnim odjelima. Također je zaposleno ukupno šezdeset sedam službenika i namještenika, od čega četrnaest savjetnika, tri stručna suradnika–socijalna pedagoga i pedeset ostalih službenika i namještenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Varaždinu te postupa pred Trgovačkim sudom u Varaždinu za područje Međimurske i Varaždinske županije, kao i pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/18).

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je u prvom stupnju nadležno za progon počinitelja kaznenih djela za koje je propisana kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga kaznena djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinska državna odvjetništva nadležna su za progon počinitelja kaznenih djela za koja je propisana kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinska državna odvjetništva u Čakovcu, Koprivnici i Varaždinu nadležna su za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu i Općinskih državnih odvjetništava u Čakovcu, Koprivnici i Varaždinu određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom u drugim zakonima.