County State Attorney's Office Velika Gorica

County State Attorney's Office Velika Gorica

ŽDO Velika Gorica - Headquarter
Address

Hrvatske bratske zajednice 1, 10 410 Velika Gorica

Working Hours

Opening hours: from 7.30 to 15.30

Office hours for parties: 8 a.m. to 2 p.m.

Telephone numbers
Notes
ŽDO Velika Gorica - Criminal Department
Address

Hrvatske bratske zajednice 1, 10 410 Velika Gorica

Working Hours

7:30 - 15:30

Telephone numbers
ŽDO Velika Gorica - Civil-Administrative Department
Address

Zagrebačka 44 (II. kat), 10 410 Velika Gorica

Telephone numbers
ŽDO Velika Gorica - Department for material and financial operations
Address

Zagrebačka 44 (II. kat), 10 410 Velika Gorica

Telephone numbers
County Attorney: Andreja Vrančić
Information

Prvi zamjenik županijske državne odvjetnice: Nikša Stolić

Glasnogovornik: Marijo Nemčić, zamjenik županijske državne odvjetnice

Voditeljica Kaznenog odjela: Ines Horvat Jelenić

Voditeljica Građansko-upravnog odjela: Zvjezdana Verk

Voditeljica odjela: Josipa Jurlina

Službenik za informiranje: Marijo Nemčić

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Marina Pevec

Povjerenik za etiku: Vesna Ožvald

Opći podaci

U Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, uz županijsku državnu odvjetnicu, radi šest zamjenika državne odvjetnice, od čega pet u Kaznenom odjelu i jedan u Građansko-upravnom odjelu te 18 službenika i namještenika, od čega dvoje savjetnika.

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Velikoj Gorici te postupa pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje Zagrebačke županije kao i pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Zagrebačke županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/18).

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici je u prvom stupnju nadležno za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga kaznena djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Na području Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici sjedišta imaju Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu i Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici.

Općinska državna odvjetništva nadležna su za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost Građansko-upravnog odjela Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici i Općinskih državnih odvjetništava u Novom Zagrebu i Velikoj Gorici određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.