County State Attorney's Office Vukovar

County State Attorney's Office Vukovar

ŽDO Vukovar
Address

Andrije Hebranga broj 2, 32000 Vukovar

Working Hours

7:30 - 15:30

Telephone numbers
Notes
County Attorney: Miroslav Šarić
Information

Glasnogovornik: Miroslav Šarić, županijski državni odvjetnik

Prvi zamjenik: Biljana Luburić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Voditelj: Suzana Stupar, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Voditelj: Darko Ćorluka, zamjenik županijskog državnog odvjetnika

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Anastazija Roso, voditelj Pisarnice državnoodvjetničke uprave
Službenik za informiranje: Mario Novačić, viši državnoodvjetnički savjetnik

Postupa pred Županijskim sudom u Vukovaru, kao i pred Trgovački sudom u Osijeku i Upravnim sudom u Osijeku

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru ima Kazneni odjel u kojem rade četiri zamjenika i Građansko-upravni odjel u kojem rade dva zamjenika, dok službeničke poslove obavlja četrnaest službenika i jedan namještenik.

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Vukovaru te postupa pred Trgovačkim sudom u Osijeku za područje Vukovarsko-srijemske županije, kao i pred Upravnim sudom u Osijeku za područje Vukovarsko-srijemske županije sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (Narodne novine broj 67/18).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zaprijećena kazna zatvora preko dvanaest godina i za kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17), kao i za druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru, kao i Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima, nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnih odjela Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, kao i pripadajućih Općinskih državnih odvjetništava u Vukovaru i Vinkovcima, određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/18), a dijelom drugim zakonima.