County State Attorney's Office Zadar

County State Attorney's Office Zadar

ŽDO Zadar
Address

Kneza Borellia 9, 23 000 Zadar

Working Hours

7:30 - 15:30

Telephone numbers
Notes
County Attorney: Denis Sokol, v.d.
Information

Prvi zamjenik županijskog državnog odvjetnika: Denis Sokol

Voditelj Kaznenog odjela: Duško Berovićzamjenik županijskog državnog odvjetnika 

Voditeljica Građansko-upravnog odjela: Lidija Vitaljić, zamjenica

Glasnogovornik: Denis Sokol, zamjenik županijskog državnog odvjetnika 

Službenik za informiranje: Svetlana Barišić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika  

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru ima dva odjela: Kazneni odjel u kojem radi pet zamjenika županijskog državnog odvjetnika i šest službenika te jedna zamjenica i jedan službenik u Građansko-upravnom odjelu. 

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Zadru te postupa pred Trgovačkim sudom u Zadru za područje Zadarske županije kao i pred Upravnim sudom u Splitu za područje Zadarske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Zadru te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakona o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.