County State Attorney's Office Zagreb

County State Attorney's Office Zagreb

ŽDO Zagreb - Headquarter
Address

Savska 41/4, 10 000 Zagreb

Working Hours

8:00 - 16:00

Telephone numbers
Notes
ŽDO Zagreb - Criminal Department
Address

Savska 41/4, 10 000 Zagreb

Working Hours

8:00 - 16:00

Telephone numbers
Notes
ŽDO Zagreb - Civil-Administrative Department
Address

Savska 41/16, 10 000 Zagreb

Working Hours

8:00 - 16:00

Telephone numbers
Notes
ŽDO Zagreb - Criminal office
Address

Savska 41/4, 10 000 Zagreb

Working Hours

8:00 - 16:00

Telephone numbers
Notes
ŽDO Zagreb - Civil-administrative office
Address

Savska 41/16, 10 000 Zagreb

Working Hours

8:00 - 16:00

Telephone numbers
Notes
County Attorney: Jurica Ilić
Information

Kazneni odjel, voditeljica: Davorka Mlinarić Žagi

Građansko upravni odjel, voditeljica: Tanja Šušak

Kaznena pisarnica, voditeljica: Barbara Đoković

Građansko upravna pisarnica, voditeljica: Mirjana Preglej 

GlasnogovornicaKsenija Jurin Panić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Osoba zadužena za informiranje:

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Vesna Kupres 

Povjerenik za etiku: Irena Beljak

Povjerljivi savjetnik: Mara Balija

Povjerljiva osoba za zaprimanje prijava o unutarnjim nepravilnostima (nije nadležna za zaprimanje kaznenih prijava građana i stranaka):

Povjerljiva osoba: Martina Dujmović, administrativni tajnik
Zamjenik povjerljive osobe: Andrija Mario Golubić, administrativni referent

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu ima ukupno 43 zamjenika (od čega je 10 zamjenika raspoređeno na rad u drugim tijelima) i 44 službenika i namještenika. Rad je organiziran kroz Kazneni odjel  koji je nadležan za kaznene predmete i Građansko-upravni odjel koji je nadležan za građanske i upravne predmete.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Zagrebu te postupa pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije te pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/18).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, za kaznena djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda te za kaznena djela koja je posebno propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost Građansko-upravnog odjela Županijskog i općinskih državnih odvjetništava određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/18), a dijelom drugim zakonima

Javna nabava

Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08)
Javni naručitelj Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c.stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08).