County State Attorney's Office Karlovac

County State Attorney's Office Karlovac

ŽDO Karlovac - Headquarter
Address

Trg Hrvatskih branitelja 1, III. kat, 47 000 Karlovac

Working Hours

Od 7,00 do 15,00 sati

Telephone numbers
Notes
ŽDO Karlovac - Criminal Department
Address

Trg Hrvatskih branitelja 1, III. kat, 47 000 Karlovac

Telephone numbers
ŽDO Karlovac - Civil-Administrative Department
Address

Trg Hrvatskih branitelja 1, III. kat, 47 000 Karlovac

Telephone numbers
County Attorney: Vera Magdić-Bižanović
Information

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu ima Kazneni i Građansko-upravni odjel u kojima rade županijska državna odvjetnica, pet zamjenika županijske državne odvjetnice, deset službenika i dva namještenika.
Na području nadležnosti Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu sjedišta imaju Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu i Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću.

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Karlovcu te postupa pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje Karlovačke županije i Trgovačkim sudom u Rijeci za područje Ličko-senjske županije kao i pred Upravnim sudom u Rijeci za područje Karlovačke i Ličko-senjske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/2018).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinska državna odvjetništva nadležna su za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Na području nadležnosti Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu sjedišta imaju Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu, Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu i Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu mjesno je nadležno za predmete iz nadležnosti ovih državnih odvjetništava.

Prvi zamjenik: Mladen Krajačić, zamjenik županijske državne odvjetnice

Glasnogovornica: Vera Magdić-Bižanović

Voditelj Kaznenog odjela: Dubravko Skolan, zamjenik županijske državne odvjetnice

Voditeljica Građansko-upravnog odjela: Željka Matić Zaborski, zamjenica županijske državne odvjetnice 

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ankica Poljak

Povjerenica za etiku: Mirjana Radaković, viši stručni referent u Odjeljku materijalno financijskog poslovanja
Zamjenica povjerenice za etiku: Karolina Šimunić-Frketić, administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar

Službenik za informiranje: Ankica Poljak