Mišljenje Etičkog povjerenstva nije zakašnjelo kao što nije zakašnjelo ni pokretanje stegovnog postupka

30.04.2021.
Izjave i navodi objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja kako je pokretanje stegovnog postupka protiv zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske zakašnjelo te nameću zaključak da bi se nešto pokretalo sa zadrškom nisu točne i nisu utemeljene na činjenicama jer Povjerenstvo svoje odluke i mišljenja ne donosi preko noći i samo da pročita navode u medijima ili u komentarima. (30. travanj 2021.)

Etičko povjerenstvo je, u svom Mišljenju objavljenom na mrežnoj stranici, jasno naglasilo da je povjerenstvo zaprimilo zahtjev Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, i to 16. lipnja 2020. da sukladno članku 118. Zakona o državnom odvjetništvu dade svoje mišljenje odnosno donese smjernice i dade tumačenje je li članstvo u određenoj udruzi ili nekim drugim udrugama u suprotnosti s načelima Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika.

Etičko povjerenstvo je neovisno tijelo u državnom odvjetništvu koje donosi smjernice za tumačenje temeljnih etičkih i deontološnih načela iz Etičkog kodeksa te daje mišljenja i preporuke o usklađenosti određenih ponašanja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika s Kodeksom i o sukobu interesa.
Sam rad povjerenstva propisan je Poslovnikom objavljenom na mrežnoj stranici i sedam članova; od kojih su dva zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, dva zamjenika županijskog državnog odvjetnika, dva zamjenika općinskog državnog odvjetnika i jedan zamjenik državnog odvjetnika u posebnom državnom odvjetništvu; zaprimaju zahtjeve državnoodvjetničkih dužnosnika te daju mišljenje o sukladnosti određenog ponašanja s Kodeksom i o sukobu interesa.

Kao što se svaka osoba koja smatra da ponašanje državnoodvjetničkog dužnosnika nije u skladu s Kodeksom može se obratiti Povjerenstvu pisanim putem, tako se pisanim zahtjevom obratila i Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske, ali je Povjerenstvo zaprimilo i predstavku političke stranke Živi zid podnesenu posredstvom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kao prijavu za odlučivanje o sukobu interesa protiv bivšeg Glavnog državnog odvjetnika.

Povjerenstvo je objasnilo svoj rad u objavljenom Mišljenju te je, naglašavamo, za potrebe davanja mišljenja zatražilo prikupljanje relevantnih informacija i njihovu ocjenu za što je, kao i za donošenje odluke, bilo potrebno određeno vrijeme.

Naglašavamo da je Etičko povjerenstvo svoju sjednicu održalo 12. listopada 2020. i jednoglasno, te pozivom na odredbe čl. 118. Zakona o državnom odvjetništvu i čl. 17. i 18. Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva, donijelo Mišljenje, koje je 16. studenog 2020. stavljeno u pisanu formu i dostavljeno Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske.