Izjava o pristupačnosti

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske obvezno je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo implementira Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. 12. 2016.).

Ova izjava o pristupačnosti (dalje u tekstu: izjava) primjenjuje se na mrežne stranice Državnog odvjetništva Republike Hrvatske na adresi http://www.dorh.hr

Status usklađenosti

Mrežna stranica http://www.dorh.hr djelomično je usklađena sa Zakonom, a neusklađenosti su navedene u nastavku izjave.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan:

  • Slike, pdf dokumenti i dio datoteka nemaju prikladne tekstualne opise (alt tekst kojima bi postali prepoznatljivi čitačima ekrana ) kao niti prikladne audio transkripte.
  • Poveznice nisu deskriptivne kako bi pružile informaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih, neke se poveznice nisu podcrtane te se ne otvaraju u istom već zasebnom prozoru
  • Ne postoji poseban izbornik za promjenu vrste fonta, uključivanje fonta za osobe s disleksijom, uključivanja/isključivanja podcrtavanja linkova.
  • Kretanje kroz sadržaje stranice nije moguće isključivo putem tipkovnice.
  • Stranice nisu prilagođene za prikaz na uređajima s malim zaslonom kao što su mobilni telefoni

Naknadna implementacija ovih neusklađenosti zahtjeva izuzetno opsežne izmjene u kodu stranice ili je tehnički neizvediva. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 22. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Ova izjava posljednji je put revidirana 22. rujna 2020. godine, a Državno odvjetništvo Republike Hrvatske će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije http://www.dorh.hr korisnici mogu uputiti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske:

E-poštom: pisarnica@dorh.hr

Telefonom: +385 1 4591 888, +385 1 4591 855

Poštom: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, 10 000 Zagreb

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dužno je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 2099-120, elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr ili pisanim putem na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, Zagreb

Dokumenti