Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje dokumente relevantne za poslovanje.

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Državnog odvjetništva Republike Hrvatske kojima se uređuju sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, te o infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama.