Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje dokumente relevantne za poslovanje.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe u DORH-u 

Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske donijela je, na temelju članka 54. stavka 1. u svezi s člankom 53. stavkom 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj: 67/2018 i 21/2022), članka 20. stavka 1. točke 1. i članka 21. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, broj: 46/2022), Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

Pravilnik je objavljen u prilogu, u oba formata. 

* * * * *

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Državnog odvjetništva Republike Hrvatske kojima se uređuju sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, te o infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama.

Dokument je objavljen u prilogu.

* * * * *

Izvadak iz Kućnog reda koji se odnosi na građane

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje Izvadak iz Kućnog reda koji se odnosi na građane. 

Dokument je objavljen u prilogu.

* * * * *

U prilogu objavljen dokument: Odluka o radnom vremenu u DORH-u tijekom srpnja i kolovoza 2024. godine