Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva

09.10.2019.
Etičko povjerenstvo je na sjednici održanoj 10. svibnja 2019. donijelo Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva kojim se uređuje djelokrug rada Etičkog povjerenstva te način rada i postupanje Povjerenstva, kao i postupak davanja mišljenja i preporuka Povjerenstva. (9. listopad 2019.)

Poslovnikom se uređuje priprema, sazivanje, održavanje i tijek sjednica Povjerenstva, kao i način vođenja i sadržaj zapisnika sjednica, te izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva, ali i prava i dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva.

Poslovnik je objavljen u prilogu.

Dokumenti