Državno odvjetništvo Republike Hrvatske Dopuna Izvješća od 14. studenog 2018. - Ratni zločini počinjeni na širem području Vukovara

13.11.2020.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje izvješće o postupanju državnog odvjetništva protiv počinitelja kaznenih djela ratnih zločina počinjenih na širem području Vukovara, kao dopuna Izvješća objavljenog 14. studenog 2018. (13. studeni 2020.)
Izvješće je objavljeno u prilogu.
Dokumenti