Državno odvjetništvo Republike Hrvatske Postupanje Državnog odvjetništva protiv počinitelja kaznenih djela ratnih zločina počinjenih u logorima i zatvorima tijekom Domovinskog rata

14.08.2020.
Državno odvjetništvo kontinuirano radi na otkrivanju i procesuiranju počinitelja kaznenih djela ratnih zločina počinjenih tijekom Domovinskog rata. Radi se o kompleksnim predmetima koji zahtijevaju specifična stručna znanja, dugotrajna, iscrpna istraživanja radi prikupljanja potrebnih dokaza, pronalaženja mogućih svjedoka, proučavanje opsežne dokumentacije, suradnju i zajednički rad s drugim državnim tijelima i institucijama. Niti jedan ratni zločin zbog žrtava, istine i neopterećene budućnosti ne može ostati nekažnjen i niti jedan počinitelj ratnog zločina ne smije ostati neprocesuiran. Stoga je za procesuiranje ratnog zločina pred nadležnim sudom nužno prikupiti dokaze koji upućuju na krivnju počinitelja, bilo da je okrivljenik sam počinio ratni zločin ili da ga je naredio. (14. 8. 2020.)
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u priloženom dokumentu prikazuje ažurirane podatke sa stanjem na dan 1. kolovoza 2020. koji se odnose na otkrivanje i procesuiranje ratnih zločina počinjenih u logorima i zatvorima tijekom Domovinskog rata.
Dokumenti