Državno odvjetništvo Republike Hrvatske Ratni zločini počinjeni na širem području Vukovara - ažurirano izvješće

14.11.2018.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje ažurirano izvješće o kaznenim postupcima zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih na širem području Vukovara koji su vođeni ili su još uvijek u tijeku pred županijskim sudovima u Vukovaru i Osijeku, Specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu te pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Den Haag-u. (14. 11. 2018.)
Izvješće je objavljeno u prilogu.
Dokumenti