Postupanje protiv počinitelja kaznenih djela ratnih zločina počinjenih na širem vukovarskom području - ažurirano izvješće

13.11.2023.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje Izvješće, nastavno na ranija izvješća, o postupanju državnih odvjetništava protiv počinitelja kaznenih djela ratnih zločina počinjenih na širem vukovarskom području s prikazom podataka i stanja na dan 23. listopada 2023.

Izvješće je koncipirano po stadijima kaznenog postupka i sadrži podatke samo o onim postupcima u kojima je došlo do promjene od posljednjeg izvješća iz listopada 2022. godine.

Stoga su u ovom izvješću navedeni predmeti u kojima su istrage ili optuženja pokrenuti nakon 27. listopada 2022. te predmeti o kojima je već izviješteno u studenom 2018. i 2020. godine te listopadu 2021. i 2022. godine, a u kojima je u međuvremenu došlo do promjena.

Dokumenti