Procesuiranje počinitelja ratnih zločina počinjenih na širem vukovarskom području - ažurirano izvješće

15.10.2021.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje ažurirano izvješće sa stanjem na dan 5. listopada 2021. o procesuiranju počinitelja ratnih zločina koji su se dogodili na širem vukovarskom području. (15. listopad 2021.)

Izvješće je koncipirano po stadijima kaznenog postupka i sadrži podatke samo o onim postupcima u kojima je došlo do promjene od posljednjeg izvješća iz studenoga 2020. godine. Stoga su u ovom izvješću navedeni predmeti u kojima su istrage ili optuženja pokrenute nakon 10. studenoga 2020. te predmeti o kojima je već izviješteno u studenom 2018. i dvije godine kasnije, u studenom 2020., a u kojima je u međuvremenu došlo do promjena.

Dokumenti