Mišljenje Etičkog povjerenstva

25.11.2020.
Etičko povjerenstvo je na sjednici održanoj 12. listopada 2020. jednoglasno donijelo, te pozivom na odredbe čl. 118. Zakona o državnom odvjetništvu i čl. 17. i 18. Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva dalo mišljenje kako je članstvo u određenim udrugama u suprotnosti s načelom nepristranosti, načelom dostojanstva i načelom lojalnosti Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika i nespojivo je s obnašanjem dužnosti državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika. (25. studeni 2020.)
Mišljenje Etičkog povjerenstva objavljujemo anonimizirano sukladno stajalištima Agencije za zaštitu osobnih podataka, u prilogu.
Dokumenti