Priopćenja

Sve današnje objave

Priopćenja

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Pročitaj više

Priopćenja

Županijska državna odvjetništva

Pročitaj više

Priopćenja

Općinska državna odvjetništva

Pročitaj više

 

Zapošljavanje

Natječaji i oglasi

Sve objave
Oglasi
Radno mjesto
Namještenik IV. vrste - čistačica
Natječaji
Radno mjesto
Informatički referent
Natječaji
Radno mjesto
Voditelj odjeljka materijalno-financijskog poslovanja
Aktivno
Natječaji
Radno mjesto
Voditelj Službe za financijsko planiranje, računovodstvene poslove i nabavu
Oglasi
Radno mjesto
Namještenik III. vrste - vozač-dostavljač
Aktivno
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Financijski istražitelj
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Oglasi
Radno mjesto
Administrativni referent za prijem i otpremu pošte
Aktivno
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik/ca
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Državnoodvjetnički zapisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Čistač/ica
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent
Natječaji
Radno mjesto
Računovodstveni referent-financijski knjigovođa
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Natječaji
Radno mjesto
Voditelj pisarnice državnoodvjetničke uprave
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Informatički referent
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Voditelj Službe za financijsko planiranje, računovodstvene poslove i nabavu
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Čistač/ica
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Vozač - dostavljač
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Administrativni referent-upisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Državnoodvjetnički zapisničar
Natječaji
Radno mjesto
Računovodstveni referent-financijski knjigovođa
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent-upisničar-arhivar
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Administrativni referent-upisničar
Natječaji
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik/ca
Natječaji
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik/ca
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent–državnoodvjetnički zapisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Računovodstveni referent-financijski knjigovođa
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent-upisničar
Oglasi
Radno mjesto
Administrativni referent–državnoodvjetnički zapisničar/ka
Oglasi
Radno mjesto
Administrativni referent–upisničar
Natječaji
Radno mjesto
Administrativni referent-upisničar-arhivar
Za državne odvjetnike i zamjenike
Radno mjesto
zamjenik Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske – DORH
zamjenik županijskog državnog odvjetnika - ŽDO Velika Gorica
zamjenik županijskog državnog odvjetnika – ŽDO Pula-Pola
zamjenici općinskog državnog odvjetnika – ODO Zagreb
zamjenik općinskog državnog odvjetnika – ODO Novi Zagreb
zamjenik općinskog državnog odvjetnika – ODO Zlatar
Natječaji
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik i administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent–državnoodvjetnički zapisničar
Natječaji
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik, financijski istražitelj i administrativni referent
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Državnoodvjetnički zapisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Oglasi
Radno mjesto
Namještenik IV. vrste – čistač/ica
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Voditelj Državnoodvjetničke pisarnice za kaznene predmete
Oglasi
Radno mjesto
Državnoodvjetnički zapisničar
Natječaji
Radno mjesto
Administrativni referent-upisničar i administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Oglasi
Radno mjesto
Viši stručni referent
Natječaji
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik i računovodstveni referent-financijski knjigovođa
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Namještenik IV. vrste - čistačica
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Računovodstveni referent-financijski knjigovođa
Natječaji
Radno mjesto
Državnoodvjetnički zapisničar
Natječaji
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Oglasi
Radno mjesto
Namještenik IV. vrste - čistač/ica
Natječaji
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent-upisničar
Natječaji
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Natječaji
Radno mjesto
Administrativni referent–državnoodvjetnički zapisničar
Natječaji
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Oglasi
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent–upisničar
Oglasi
Radno mjesto
Administrativni referent–državnoodvjetnički zapisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Državnoodvjetnički zapisničar
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Viši državnoodvjetnički savjetnik-specijalist
Natječaji
Radno mjesto
Administrativni referent-upisničar
Natječaji, Oglasi
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Oglasi
Radno mjesto
Računovodstveni referent–financijski knjigovođa
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Natječaji
Radno mjesto
Voditelj Službe za financijsko planiranje, računovodstvene poslove i nabavu
Za državne odvjetnike i zamjenike
Radno mjesto
Županijski državni odvjetnik - ŽDO Varaždin
Općinski državni odvjetnik - ODO Osijek
Za državne odvjetnike i zamjenike
Radno mjesto
Zamjenik županijskog državnog odvjetnika - ŽDO Zagreb
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Natječaji, Oglasi
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Natječaji, Oglasi
Radno mjesto
Administrativni referent-upisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Voditelj/ica državnoodvjetničke pisarnice za kaznene predmete
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Financijski istražitelj
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Voditelj pisarnice u Građansko-upravnom odjelu
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Natječaji, Oglasi
Radno mjesto
Administrativni referent–upisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent-upisničar
Natječaji
Radno mjesto
Voditelj Pododsjeka za materijalno i financijsko poslovanje, računovodstveni referent–financijski knjigovođa i ekonom
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik i
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Natječaji, Oglasi
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Natječaji
Radno mjesto
Računovodstveni referent-financijski knjigovođa
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Administrativni referent-upisničar
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Viši upravni savjetnik
Natječaji, Oglasi
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Natječaji
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Natječaji
Radno mjesto
Državnoodvjetnički zapisničar
Natječaji
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent-upisničar
Natječaji
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar
Natječaji
Radno mjesto
Računovodstveni referent-financijski knjigovođa
Natječaji
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Obavijesti kandidatima
Radno mjesto
Državnoodvjetnički savjetnik
Rješenja o prijmu u državnu službu
Radno mjesto
Administrativni referent-upisničar
Oglasi
Radno mjesto
Namještenik IV. vrste - čistačica
Natječaji
Radno mjesto
Referent - državnoodvjetnički zapisničar (2 izvršitelja)
Natječaji
Radno mjesto
Informatički referent
Natječaji
Radno mjesto
Administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar
Oglasi
Radno mjesto
Administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar

Javna nabava i financijske objave

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu objavljuje plan nabave za 2022. godinu.
14.01.2022.
Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu objavljuje plan nabave za ovo državno odvjetništvo za 2022. godinu.
14.01.2022.
Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu objavljuje plan nabave za 2022. godinu.
14.01.2022.
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje plan nabave za 2022. godinu.
12.01.2022.
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu objavljuje plan nabave za ovo državno odvjetništvo za 2022. godinu.
11.01.2022.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.
11.01.2022.
Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici objavljuje plan nabave za ovo državno odvjetništvo za 2022. godinu.
11.01.2022.
Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
10.01.2022.
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
10.01.2022.
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje plan nabave za 2022. godinu.
31.12.2021.
Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru objavljuje plan nabave za ovo državno odvjetništvo za 2022. godinu.
31.12.2021.
Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru objavljuje plan nabave za ovo državno odvjetništvo za 2022. godinu.
31.12.2021.
Županijsko državno odvjetništvo u Sisku objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2021. godinu (30. prosinca 2021.)
30.12.2021.
Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima objavljuje plan nabave za ovo državno odvjetništvo za 2022. godinu.
30.12.2021.
Županijsko državno odvjetništvo u Sisku objavljuje ažurirani Plan nabave za 2021. godinu (30. prosinca 2021.)
30.12.2021.
Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu objavljuje ažurirani registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
27.12.2021.
Općinsko državno odvjetništvo u Sisku objavljuje Plan nabave za 2021. godinu. (22. prosinca 2021.)
22.12.2021.
Općinsko državno odvjetništvo u Sisku objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2021. godinu. (22. prosinac 2021.)
22.12.2021.
Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu objavljuje Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (21. prosinca 2021.).
21.12.2021.
Oglas o prodaji službenog vozila prikupljanjem ponuda u vlasništvu Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu
10.12.2021.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje izmjenu i dopuna Plana nabave za 2021. godinu. (30. kolovoz 2021.)
30.08.2021.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje financijski plan za 2021. godinu i projekcije financijskog plana za 2022. i 2023. godinu. (9. ožujak 2021.)
09.03.2021.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu. (5. veljača 2021.)
05.02.2021.